فروشگاه رنگچیان بابیش از ۳۰ سال تجربه در وپخش مواد اولیه رنگسازی و چسب ـ اکلیل ـ پیگمنت وبه تازگی رنگهای و لوازم هنری مفتخر به همکاری با شما عزیزان در تامین مواد اولیه کارخانجات وکارگاه های تولیدی شما می باشد
امید است این واحد بازرگانی توان تامین خواسته های شما عزیزان را داشته باشد