P.57-1/24

دسترسی : موجود

240,000 تومان

مرور سریع

این نکته را باید بدانید اکلیل ها در رزین اپوکسی و هاردنر حل نخواهند شد و درخشندگی خود را کاملاً حفظ میکنند. به همین دلیل گزینه مناسبی جهت انجام کارهای تزئیناتی هستند.